Tweet

Aantal caps Wit-Rusland
tegen het Nederlands elftal
>> Interlands tegen Wit-Rusland
Totaal Interlandscapsmin
1.   Alexander Hleb 5 310

2.   Sergei Gurenko 4 360

3.   Maksim Romaschenko 4 291

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Sergei Kornilenko 3 185

9.   Dzyanis Kowba 3 115

10.   Andrei Astrowski 2 180

11.   Sergei Gerasimets 2 180

12.   Pyotr Kachura 2 180

13.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

14.   Pavel Radnyonak 2 180

15.   Alyaksandr Taykow 2 180

16.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

17.   Valeri Shantalosau 2 178

18.   Uladzimir Zhuravel 2 178

19.   Andrey Downar 2 176

20.   Andrey Yusipets 2 158

21.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

22.   Vladimir Korytko 2 135

23.   Vasil Khamutowski 2 92

24.   Uladzimir Shuneyka 2 89

25.   Yawhen Kashentsew 2 26

26.   Maksim Bardachow 1 90

27.   Valyantsin Byalkevich 1 90

28.   Yegor Filipenka 1 90

29.   Andrey Harbunow 1 90

30.   Raman Kirenkin 1 90

31.   Nikita Korzun 1 90

32.   Andrei Lavrik 1 90

33.   Dmitri Lentsevich 1 90

34.   Syarhey Palitsevich 1 90

35.   Dzyanis Palyakow 1 90

36.   Alexei Rios 1 90

37.   Andrei Satsunkevich 1 90

38.   Mikhail Sivakow 1 90

39.   Aleksey Skvernyuk 1 90

40.   Gennady Tumilovich 1 90

41.   Aleksandr Yurevich 1 90

42.   Yuri Zhevnov 1 90

43.   Vital Bulyga 1 85

44.   Aleksandr Khatskevich 1 81

45.   Mikhail Gordeichuk 1 73

46.   Timofei Kalachev 1 72

47.   Sergey Krivets 1 67

48.   Nikolai Kashevski 1 45

49.   Ivan Mayewski 1 45

50.   Oleg Strakhanovich 1 45

51.   Yuri Antonovich 1 36

52.   Syarhey Kislyak 1 23

53.   Artem Kontsevoy 1 22

54.   Vital Lanko 1 18

55.   Aleksandr Volodko 1 17

56.   Yury Vyarheychyk 1 5

57.   Syarhey Vehtsew 1 2

58.   Ihar Stasevich 1 1

Totaal Interlands (minimaal 2)capsmin
1.   Alexander Hleb 5 310

2.   Sergei Gurenko 4 360

3.   Maksim Romaschenko 4 291

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Sergei Kornilenko 3 185

9.   Dzyanis Kowba 3 115

10.   Andrei Astrowski 2 180

11.   Sergei Gerasimets 2 180

12.   Pyotr Kachura 2 180

13.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

14.   Pavel Radnyonak 2 180

15.   Alyaksandr Taykow 2 180

16.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

17.   Valeri Shantalosau 2 178

18.   Uladzimir Zhuravel 2 178

19.   Andrey Downar 2 176

20.   Andrey Yusipets 2 158

21.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

22.   Vladimir Korytko 2 135

23.   Vasil Khamutowski 2 92

24.   Uladzimir Shuneyka 2 89

25.   Yawhen Kashentsew 2 26

WK eindronde capsmin
-
EK eindrondecapsmin
-
EK en WK eindrondecapsmin
-
Vriendschappelijkcapsmin
-
WK kwalificatiecapsmin
1.   Maksim Bardachow 1 90

2.   Andrey Harbunow 1 90

3.   Sergei Kornilenko 1 90

4.   Nikita Korzun 1 90

5.   Syarhey Palitsevich 1 90

6.   Dzyanis Palyakow 1 90

7.   Alexei Rios 1 90

8.   Mikhail Sivakow 1 90

9.   Mikhail Gordeichuk 1 73

10.   Sergey Krivets 1 67

11.   Alexander Hleb 1 45

12.   Ivan Mayewski 1 45

13.   Syarhey Kislyak 1 23

14.   Aleksandr Volodko 1 17

EK kwalificatiecapsmin
1.   Sergei Gurenko 4 360

2.   Maksim Romaschenko 4 291

3.   Alexander Hleb 4 265

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Dzyanis Kowba 3 115

9.   Andrei Astrowski 2 180

10.   Sergei Gerasimets 2 180

11.   Pyotr Kachura 2 180

12.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

13.   Pavel Radnyonak 2 180

14.   Alyaksandr Taykow 2 180

15.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

16.   Valeri Shantalosau 2 178

17.   Uladzimir Zhuravel 2 178

18.   Andrey Downar 2 176

19.   Andrey Yusipets 2 158

20.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

21.   Vladimir Korytko 2 135

22.   Sergei Kornilenko 2 95

23.   Vasil Khamutowski 2 92

24.   Uladzimir Shuneyka 2 89

25.   Yawhen Kashentsew 2 26

26.   Valyantsin Byalkevich 1 90

27.   Yegor Filipenka 1 90

28.   Raman Kirenkin 1 90

29.   Andrei Lavrik 1 90

30.   Dmitri Lentsevich 1 90

31.   Andrei Satsunkevich 1 90

32.   Aleksey Skvernyuk 1 90

33.   Gennady Tumilovich 1 90

34.   Aleksandr Yurevich 1 90

35.   Yuri Zhevnov 1 90

36.   Vital Bulyga 1 85

37.   Aleksandr Khatskevich 1 81

38.   Timofei Kalachev 1 72

39.   Nikolai Kashevski 1 45

40.   Oleg Strakhanovich 1 45

41.   Yuri Antonovich 1 36

42.   Artem Kontsevoy 1 22

43.   Vital Lanko 1 18

44.   Yury Vyarheychyk 1 5

45.   Syarhey Vehtsew 1 2

46.   Ihar Stasevich 1 1

EK en WK kwalificatiecapsmin
1.   Alexander Hleb 5 310

2.   Sergei Gurenko 4 360

3.   Maksim Romaschenko 4 291

4.   Sergei Omelyanchuk 4 255

5.   Alexandr Kulchy 3 270

6.   Vitali Kutuzov 3 270

7.   Sergei Shtanyuk 3 269

8.   Sergei Kornilenko 3 185

9.   Dzyanis Kowba 3 115

10.   Andrei Astrowski 2 180

11.   Sergei Gerasimets 2 180

12.   Pyotr Kachura 2 180

13.   Alyaksandar Lukhvich 2 180

14.   Pavel Radnyonak 2 180

15.   Alyaksandr Taykow 2 180

16.   Andrej Zygmantovitsj 2 180

17.   Valeri Shantalosau 2 178

18.   Uladzimir Zhuravel 2 178

19.   Andrey Downar 2 176

20.   Andrey Yusipets 2 158

21.   Miraslaw Ramashchanka 2 139

22.   Vladimir Korytko 2 135

23.   Vasil Khamutowski 2 92

24.   Uladzimir Shuneyka 2 89

25.   Yawhen Kashentsew 2 26

26.   Maksim Bardachow 1 90

27.   Valyantsin Byalkevich 1 90

28.   Yegor Filipenka 1 90

29.   Andrey Harbunow 1 90

30.   Raman Kirenkin 1 90

31.   Nikita Korzun 1 90

32.   Andrei Lavrik 1 90

33.   Dmitri Lentsevich 1 90

34.   Syarhey Palitsevich 1 90

35.   Dzyanis Palyakow 1 90

36.   Alexei Rios 1 90

37.   Andrei Satsunkevich 1 90

38.   Mikhail Sivakow 1 90

39.   Aleksey Skvernyuk 1 90

40.   Gennady Tumilovich 1 90

41.   Aleksandr Yurevich 1 90

42.   Yuri Zhevnov 1 90

43.   Vital Bulyga 1 85

44.   Aleksandr Khatskevich 1 81

45.   Mikhail Gordeichuk 1 73

46.   Timofei Kalachev 1 72

47.   Sergey Krivets 1 67

48.   Nikolai Kashevski 1 45

49.   Ivan Mayewski 1 45

50.   Oleg Strakhanovich 1 45

51.   Yuri Antonovich 1 36

52.   Syarhey Kislyak 1 23

53.   Artem Kontsevoy 1 22

54.   Vital Lanko 1 18

55.   Aleksandr Volodko 1 17

56.   Yury Vyarheychyk 1 5

57.   Syarhey Vehtsew 1 2

58.   Ihar Stasevich 1 1

Olympische Spelencapsmin
-
Mini-WK toernooicapsmin
-