Lucian Sânmartean op Voetbalstats.nl 
Tweet

Deze opgevraagde speler, coach of scheidsrechter komt in deze categorie niet voor.
Hieronder de totalen van, én de links naar deze persoon, in de categorie(en) waarin deze wel voorkomt.


TOTALEN: Lucian Sânmartean
Speler EC tegen een NL-club (3)